Träningsuppdrag

Från NOSIG Wiki
Version från den 3 oktober 2023 kl. 21.39 av Merman (diskussion | bidrag) (→‎Ändringslogg)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

På ’’NOSIG - Officiell server’’ är ibland ett uppdrag benämnt ”NOSIG Training CA” aktivt. För att beskriva dess möjligheter och funktioner, finns denna sida skapad.


Övergripande

Som övningsbas används till så stor del som möjligt Senaki-Kolkhi, för att koncentrera trafiken till en flygplats och ge ett bra övningstillfälle för flygplatsrutiner.

De flesta flighter har Bullseye som WP1, för att möjliggöra dess användande vid behov. Bullseye är placerat vid flodmynningen norr om Poti, på den triangelformade ön, N 42°11'54" E 41°38'31". AJS37 och SK60B har istället vägbasen som WP1. Alla flighter har Kobuleti Range som WP2.

Förinställda Radiokanaler
UHF 1
Kanal Benämning Frekvens
Channel 1 Samband 243.00
Channel 2 AWACS Focus-2 252.00
Channel 3 Kobuleti ATC 261.00
Channel 4 CVN-72 Union 266.00
Channel 5 LHA-1 Proud Eagle 267.00
Channel 6 Arco-1(Boom) 281.00
Channel 7 Shell-2 (Basket) 282.00
Channel 8 Texaco-3 (Basket) 283.00
Channel 9 ATC Backup 262.00
Channel 10 CVN-74 Courage 268.00
Channel 11 AWACS Wizard-3 253.00
Channel 12 Arco-4 (Boom) 284.00
Channel 13 Shell-5 (Basket) 285.00
Channel 14 HMS Invincible 269.00
Channel 15 Carrier Tower 266.20
VHF FM 1
Kanal Frekvens
Channel 1 31.50
Channel 2 30.00
Channel 3 31.00
Channel 4 32.00
Channel 5 33.00
Channel 6 34.00
Channel 7 40.00
Channel 8 41.00
Channel 9 50.00
Channel 10 55.50

Standardlista över UHF-kanaler.
För AJS37 används grupp 101 som kanal 1, osv.

Navigation
Enhet Frekvens
BULLSEYE el. Vägbas WP1
Kobuleti Range WP2
CVN-72 Union 66X/ICLS6
LHA-1 Proud Eagle 1X/ICLS7
CVN-74 Courage 68X/ICLS8
HMS Invincible 5X
Arco-1 81Y
Shell-2 82Y
Texaco-3 83Y
Arco-4 84Y
Shell-5 85Y

Senaki-Kolkhi

Hemmabas för de moderna modulerna är Senaki-Kolkhi. Här finns tillgång till att träna många varianter av start och landningsprocedurer, och det är nära placerat våra två övningsområden, samt de fiendebaser som finns i norr.

Start och landning

Start och landning sker på bana 09-27. Vilken av dessa som är aktiv kan höras på ATIS, vilken vi rekommenderar att lyssna på innan taxi. Vill man ta start och landningsprocedur ett steg till, kan Visual Approach Chart (VOC) för Senaki-Kolkhi studeras, och ut- och inflygning göras via de exit-/entry-punkter som finns definierade. VOC finns att se i Kneeboard väl inne på servern.

Tillgängliga moduler

Som kan läsas i tabellen finns ett stort antal flygplan och helikoptrar tillgängliga för att kunna möjliggöra spontana träningspass, men även divisionsträning på öppen server.

Senaki-Kolkhi
Baskod 9012
Rullbana 09-27
Landningsvarv 09-Höger
27-Vänster
TACAN 31X
ILS RWY09/108.90MHz/95°
ATC 261.00/Ch3
ATIS 261.50
Tillgängliga moduler
Fixed Wing
Callsign Modul Antal Tail number Laserkod
Boar 1 A-10CII 4 611-614 1611-1614
Chevy 2 JF-17 4 615-618 1615-1618
Chevy 3 Mirage F1 4 400-403 N/A
Colt 4-8 AJS37 20 11-78 N/A
Cowboy 4 F-16C 4 621-624 1621-1624
Enfield 5 F-14B 4 100-103 1731-1734
Pontiac 6 F-15C 4 404-407 N/A
Python 7 F-16C 4 625-628 1625-1628
Springfield 3-4 SK60B 8 410-417 N/A
Springfield 8 AV-8B 4 715-718 1735-1738
Sting 9 F/A-18C 4 321-324 1741-1744
Uzi 1 M2000C 4 631-634 1631-1634
Viper 2 F-16C 4 635-638 1635-1638
Ascot 3 C-130 2 801-802 N/A
Pontiac 4 F-15E 4 641-644 1641-1644
Springfield 5 F-15E 4 645-648 1645-1648
Rotary
Callsign Modul Antal Tail number Laserkod
Chaos 2 AH-64D 4 511-514 1511-1514
Chevy 3 SA342 2 515-518 N/A
Dodge 4 KA-50 4 521-524 N/A
Ford 5 UH-1H 4 525-528 N/A
Gunslinger 6 AH-64D 4 531-534 1521-1524
Pontiac 7 Mi-24 4 535-538 N/A

FARP North

FARP North är placerad vid utkanten av Psynodaha, ca. 40 km syd-öst om Mineralnye-Vody.
Det finns spawnings- och omladdningsmöjligheter för helikoptrar, samt har ett mindre mobilt försvar i form av M2A2 Bradley samt M1A2 Abrams, samt patrullerande marktrupper.

FARP North
LAT LONG N43°52'6" E43°16'4"
TACAN 12X
FM NAV 36.60 MHz
ATC 127.50
Tillgängliga moduler
Callsign Modul Antal Tail number Laserkod
Chaos 2 AH-64D 4 515-518 1515-1518
Dodge 6 KA-50 4 521-524 N/A

Hangarfartyg

Hangarfartyg
CVN-72 - USS Abraham Lincoln
TACAN 66X
ICLS Ch 6
ATC (Ai)/ Marshal 266.00/Ch 4
Tower 266.20/Ch 15
ATIS 266.50
Callsign Modul Tail number Laserkod
Enfield 1 F-14B 100-103 1711-1714
Roman-2 F/A-18C 300-303 1715-1718
Roman-3 F/A-18C 304-307 1721-1724
Roman-4 F/A-18C 310-313 1725-1728
CVN-74 - USS John C Stennis
TACAN 68X
ICLS Ch 8
ATC (Ai) 268.00/Ch 10
Callsign Modul Tail number Laserkod
Hawk 1 F/A-18C 314-317 1745-1748
Enfield 1 F-14B 100-103 1751-1754
LHA-1 - USS Tarawa
TACAN 1X
ICLS Ch 1
ATC (Ai) 267.00/Ch 5
ATIS 267.50
Callsign Modul Tail number Laserkod
Springfield 1 AV-8B 721-724 1755-1758

Vägbasövning

För att ge tillfälle att öva vägbaslandning i närheten av NOSIGs hemmabas, har en övningsplats upprättats centralt i Kutaisi. Där finns möjlighet att landa i båda riktningar både i dager och mörker, samt möjlighet till omladdning/klargöring.

Vägbas
LAT LONG N 42°15'58" E 42°39'33"
Baskod 9024
Rullbana 08-26
ATC 263.00

Tankers

Tankers
Boom
Callsign Frekvens TACAN Höjd
Arco-1-1 281.00/Ch6 TCN 81Y Angels 26
Arco-4-1 284.00/Ch12 TCN 84Y Angels 15
Basket
Callsign Frekvens TACAN Höjd
Shell-2-1 282.00/Ch7 TCN 82Y Angels 24
Shell-5-1 285.00/Ch13 TCN 85Y Angels 24
Texaco-3-1 283.00/Ch8 TCN 83Y Angels 8

AWACS

AWACS
Focus-2-1
Callsign Frekvens Placering
Focus-2-1 252.00 MGRS GH-MM
Wizard-3-1
Callsign Frekvens Placering
Wizard-3-1 253.00 Overhead CVN-72

Övningsområde R-67 - Kobuleti-dalen

Från Staden Kobuleti upp till Poti, och österut mellan bergen, sträcker sig övningsområde R-67. I detta område utförs de flesta av skjutövningarna på detta uppdrag. Här kan mål spawnas antingen via radiomenyn (F10), eller genom att använda det zeus-script som finns beskrivet längre ned.

Området är indelat i en nordlig och en sydlig del, där olika typer av mål kan F10-spawnas i de olika delarna. Över den norra delen finns även en FAC-A i luften, tillgänglig på 133.00 AM.

R-67
LAT LONG
Hörn 1 N 41°49' 8" E 41°40'40"
Hörn 2 N 41°48'34" E 41°49'15"
Hörn 3 N 41°57'48" E 42°15'45"
Hörn 4 N 42° 2'55" E 42°17'40"
Hörn 5 N 42° 4'15" E 42°11'17"
Hörn 6 N 42° 0'54" E 41°51'57"
Hörn 7 N 42° 9'37" E 41°45'33"
Hörn 8 N 42° 7'49" E 41°38' 6"

Kobuleti Range

Inne på övningsområde R-67 finns ett skjutområde, där bombning och AKAN kan övas, med direkt återkoppling om ens träffbild. Återkopplingen kommer som ett textmeddelande hos den som genomfört attacken. För de fyra bombmålen sparas även en loggfil på servern, vilken kan efterfrågas hos stab.

Bombmål

I de fyra banändarna står BTR-80 (Röda ringar, bild nedan), som är aktiverade som bombmål. Dessa kan anfallas från valfri riktning.

AKAN-mål

I centrum, där de två rullbanorna korsas, står en ensam lastbil (grön ring, bild nedan). För att få återkoppling på ens AKAN-attack, ska attacken ske i östlig riktning(från havet).

Kobuleti Range
LAT LONG N 41°50'31" E 41°47'52"
Waypoint 2

Byggnader

Norr om skjutområdet, finns sex byggnader som kan användas för diverse övningar.

Byggnader
LAT LONG

Konvojer

Det finns två fordonskonvojer i övningeområdet. Den stillastående är placerad på ön i södra delen på sjön vid Poti. Konvojen består av Bilar, lastbilar och BTR-80. Den åkande konvojen rör sig strax söder om Kobuleti AirBase, och består av lika uppsättning fordon.

Stillastående
LAT LONG N 42° 6' 0" E 41°43' 2"
Åkande
LAT LONG N 41°54'42" E 41°53' 7"

Spawn via F10

För att spawna in mål via radiomenyn till R-67, används kommandon

 F10. Other/F2. A/G targets:/F1. Spawn CCIP TGT
 F10. Other/F2. A/G targets:/F2. Spawn JDAM TGT
 F10. Other/F2. A/G targets:/F3. Spawn JTAC TGT 
  
 F10. Other/F4. SAM targets:/F3. Spawn SAM Site 

Då slumpas en eller flera enheter in i R-67. Dessa kan vara av en mängd olika typer, från fotsoldater till AAA. Väljs en SAM Site, spawnar en full SA-2/-3/-6 Site in, tänk på övriga spelare vid spawn.

Om det finns mål kvar efter ens övning, prata på radion med övriga spelare om en "de-spawn" ska göras, detta görs per måltyp, t.ex. så tas alla A/G mål bort med ett kommando. Kommandot för att ta bort mål är

 F10. Other/F2. A/G targets:/F4. Remove spawned units 
  
 F10. Other/F4. SAM targets:/F2. Remove spawned SAMs 

Övningsområde R102 - Sjömål

Från Staden Kobuleti upp till Poti, och österut mellan bergen, sträcker sig övningsområde R-67. I detta område utförs de flesta av skjutövningarna på detta uppdrag. Här kan mål spawnas antingen via radiomenyn (F10), eller genom att använda det zeus-script som finns beskrivet längre ned.

Området är indelat i en nordlig och en sydlig del, där olika typer av mål kan F10-spawnas i de olika delarna. Över den norra delen finns även en FAC-A i luften, tillgänglig på 133.00 AM.


Spawn via F10

För att spawna in sjömål via radiomenyn, används kommando

 F10. Other.../F3. Ship targets.../F1. Spawn Ship TGT

Då slumpas en eller flera enheter in i R-102. Dessa kan vara av typerna
Cargo ship Ivanov
Corvette 1241.1 Molniya
Frigate 11540 Neustrashimy

Om det finns mål kvar efter ens övning, prata på radion med övriga spelare om en "de-spawn" ska göras, detta görs per måltyp, t.ex. så tas alla Ship mål bort med ett kommando. Kommandot för att ta bort mål är

 F10. Other/F3. Ship targets:/F2. Remove spawned Ships
R-102
LAT LONG
Hörn 1 N 42°52'51" E 37°59'23"
Hörn 2 N 42°21'38" E 39°42'15"
Hörn 3 N 43°10'48" E 40° 0'12"
Hörn 4 N 43°44'55" E 38°57'40"

Capture Bases

Baser i Ryssland

Spawn-script

Det går även spawna egna enheter, genom att skapa en markpoint och skriva "-create UnitName" och sen kryssa bort punkten. De enheter som finns tillgängliga är:

RÖD:
-create RED-SA-2
-create RED-SA-3
-create RED-SA-5
-create RED-SA-6
-create RED-SA-8
-create RED-SA-9
-create RED-SA-10
-create RED-SA-11
-create RED-SA-13
-create RED-SA-15
-create RED-EW
-create Soldier
-create Infantry
-create Truck
-create Trucks
-create Tank
-create Tanks
-create BMP
-create BMPs
-create BTR
-create BTRs
-create Shilka
-create MiG-21
-create MiG-23
-create MiG-27
-create MiG-29
-create Su-27
-create Tu-22
-create Igla
-create Igla-S
-create Corvette
-create Frigate
-create Cargoship
-create Mi-8
-create Mi-24

BLÅ:
-create JTAC
-create BLUE-Tank
-create BLUE-Tanks

Du kan ta bort markeneheter på samma sätt genom att skriva: -destroy1 (500m radie) -destroy2 (1000m radie) -destroy3 (5000m radie) innan du tar bort punkten.

Ändringslogg

Version Beskrivning
1.6 Första version
1.6.1 BRC ändrad för carrier
1.6.2 KA-50 spawn FARP NORTH korrigerad
1.6.3 Senaki CTR utritad på F10. Bombmål på Kobuleti Range har justerad plats.
1.6.4 F-15E tillagd. Småjusteringar tillagda.
1.6.5 Några CW och WW2-moduler tillagda på Kutaisi. Moln och tid justerat.
1.6.6 Småjusteringar tillagda.
1.6.7 SA342Mistral utbytt till SA342L. Moln och tid justerat.