Huvudsida | SRS


Simple Radio Standalone (SRS) är en 3e-partsapplikation för simulering av mer realistisk radiokommunikation, och det kommunikationssätt vi använder under DCS-flygning inom NOSIG.

Alla klienter ansluter till en server, där klienterna kan prata över flygradio, på den kanal/frekvens en klient har inställd.

Kanal- och frekvensbyten sköts i DCS, medan själva sändningen hanteras av SRS.

NOSIG har "autoconnect" inställt för SRS, vilket ska göra att SRS startas och ansluter, när en ansluter till NOSIGs DCS-server (denna funktion krånglar ibland, så en manuell omstart och anslutning av SRS kan behövas).


SRS finns att ladda hem här: http://dcssimpleradio.com/


Inställningar i programvaran:

Fliken General

Välj den mikrofon du vill använda.

Välj vilken högtalarutgång som radiokommunikationen ska sändas till. (höj speaker boost vid behov)


Fliken Controls

Bind "Radio 1" och "Radio 2" till de knappar/tangenter du vill använda.


Fliken Favourites

Skapa en konfiguration enl. TBD


Fliken Settings

Sätt "Radio Switch Works as PTT" till ON.


Undvika dubbelsändning

De knappar du har satt som sändningsknappar bör du även sätta som tryck för tyst på discord för att undvika dubbelsändning som vi säger. Det som händer är att du sätter dessa som "tryck för tyst" eller om du har engelsk meny "Push to mute" .

Svensk Discord

Tryck på kugghjulet nere till vänster i discord, välj Kortkommando, lägg till kortkommando och i vänstra rutan "tryck för tyst" och i högra rutan den knapp du har valt som sändknapp på SRS, gör om detta för alla radiotyper du satt knappar för

Engelsk Discord

Tryck på kugghjulet nere till vänster, välj keybinds, add a keybind, sedan "Push-to-mute" i vänstra sidan och i högra sidan din sändknapp du använder i SRS, gör om detta för alla radiotyper du satt knappar för


OBS! Discord gör inte skillnad på spelenheter, så om du använder en knapp på t.ex. gasreglaget för radio och Push-to-mute så kommer Discord även att muta om knappen med samma ID på t.ex. joysticken trycks in.