Huvudsida | Om NOSIG

NOSIG - NOrdic SImulator Group

NOSIG är en samlingsplats för simulatorintresserade entusiaster med stort fokus på flygsimulatorer.
Varje vecka hålls flertalet gemensamma aktiviteter för de som flyger DCS och IL-2. Övriga simulatorer spelas tillsammans på spontan basis.
Vi driver en server, där en DCS-, och SRS-server är kontinuerligt online. Vi har ett antal DCS-divisioner där fördjupad träning anordnas ofta.

NOSIG har varit ett vattenhål för flygsim-entusiaster under många år, fler och fler ansluter sig dagligen och vårt medlemsantal ökar i hög takt. NOSIG är uppbyggt i en hierarkisk organisation bestående av Generalstab, Operativ ledning, Divisioner samt medlemmar.

Generalstaben är högsta ledningen i NOSIG med uppgiften att ge strategisk inriktning och långsiktiga mål för verksamheten, leda den Operativa ledningen samt vara traditionsbärare.

Operativ ledning utvecklar verksamheten mot givna strategiska mål och leder den dagliga verksamheten inom NOSIG. Här planeras flygningar, träningar och övriga aktiviteter samt drift av NOSIG server. OL godkänner medlemsansökningar till Discord och Facebook och ger stöd och hjälp till medlemmarna. Man ansvarar också för NOSIGs olika sociala medieplattformar. Divisionscheferna leder respektive division och ansvarar för träning och utveckling inom ramen för de moduler som finns inom divisionen. Mission builders bygger uppdrag som används vid NOSIG squad night samt NOSIG Officiella server som är i drift 24/7. Strävan är att alla som går med hos oss ska känna sig välkomna, bli en duktigare spelare, vara delaktig i vår gemenskap samt själv kunna vara bidragande i att utveckla NOSIG. Gruppen har tydliga syften & mål samt regler & förhållningssätt som alla skriver under på när man ansluter sig. Dessa finns att läsa på vår hemsida, nosig.se, NOSIG Discord samt NOSIG Facebook Ända sedan NOSIG’s skapande har två saker varit i fokus; att har roligt och att personligen utvecklas. Vare sig man flyger enskilt eller sitter med på våra dagliga Casual flying utvecklar det oss ALLA. Vår utbildningsdag är tisdagar. Alla har möjlighet att delta men även också att hålla i utbildning om man känner för det. Vi har genomfört ett antal officiella utbildningar (GFU, Viggen, KA-50, F/A-18, m.fl.) och fortsätter kontinuerlig med detta.

Historia

NOSIG har som grupp funnits under många år, historien tar sin början i Halmstad/Ängelholm under 90-talet med “104th”; en fiktiv fjärde division vid F10 samt en grupp från Helsingborg. Från början flögs Falcon 3.0 för att senare övergå i DID’s EF2000 (Tactcom) och efter det Falcon 4.0, som blev grundplattan under många år. Utvecklingen gick från lokala LAN med koaxialkabel med BNC kontakter till partvinnad (TP) kabel med RJ45 kontakter för att senare flyga över internet.

Verksamheten ökade och medlemsantalet blev större med tiden och rekryteringen kom att bli från hela Sverige, tacka internet för det. Vi var en kärngrupp i Halmstad som började fundera på om vi inte skulle träffas fysiskt och flyga för att dels lära känna varandra bättre och samtidigt kraftsamla i tid och rum med den hobbyn vi alla gillade.

Då vi var några som arbetade vid Halmstad Garnison, som bestod av bl.a. Flygvapnets flottilj F14 (sedemera FMHS/FMTS) och Lv 6, skickade vi en hemställan till Chefen för F14 som tillät att vi anordna LAN innanför staketet. Flygvapnets Räddningsskola hade optimala lokaliteter med möjlighet till både spel, boende, utspisning och “R&R” så det blev valet av plats.

Detta blev en tradition under en 10-årsperiod och var mycket uppskattat och entusiaster kom från hela Sverige. Det ilastades hårdvara i allt från bilar till flygplan och vallfärdades till Sveriges solsida. Det anordnades även studiebesök till Gripen-centrum vid F7 Såtenäs. Familjesituationer, arbetsliv och andra orsaker gjorde dock att övergången till tätare samlingar/flygningar över internet tog över då tid inte riktigt medgav dessa centrala träffar längre.

Nuförtiden träffas vi till 99% på NOSIG Discord och flygning sker i princip varje kväll. Alla är väldigt hjälpsamma och det finns nästan alltid någon som kan hjälpa till att komma igång med allt från Discord, SRS, och spel till hårdvara och programmering.

Vid enstaka tillfällen har även IRL-möten genomförts, bl.a. i Halmstad och när Flygvapnet genomfört Flygdag någonstans i Sverige.

Bli medlem

Vem som helst kan bli medlem och det kostar ingenting. Vi använder Facebook och Discord för att umgås och diskutera vårt gemensamma intresse; simulatorer.

För att bli medlem ser vi helst att du gör en ansökan till vår Facebook-grupp. I ansökan får du svara på några frågor, och kan efter det bli insläppt i gemenskapen! Här kommer du få ett meddelande på Messenger från en admin med mer information.

Här får du även en länk, som du använder för att ansluta till vår discord. Efter anslutning, hamnar du på sidan NOSIG-info, läs informationen där och följ beskriven procedur för att fullfölja anslutningen.

Vilka är vi?

Våra medlemmar består av allt från utbildade piloter till vanliga hobbyister som simulatorflygare. Man kan vara med oavsett hur mycket eller lite man flyger, det finns de som bara är där för att diskutera medan andra flyger nästan dagligen. Tillsammans besitter våra medlemmar ganska stor kompetens inom många skilda områden som de gärna delar med sig av.

Inom DCS har vi några divisioner som bedriver organiserad träning inom specifika områden, och finns tillgängliga för de som är intresserade.

Vad krävs?

 • Krav
  • PC med prestanda nog för din/-a valda simulator/-er
  • Headset med mikrofon
 • Rekommenderas
  • En head tracking lösning (TrackIR, Delanclip, ,trackhat, eller liknande), eller VR
  • Någon sorts HOTAS

Simulatorer

DCS

NOSIGs största aktivitet finns i simulatorn DCS - Digital Combat Simulator. Vi har även en testserver, för att gemensamt kunna testa de nya funktioner och moduler som släpps.

Server

 • NOSIG officiell server - Primär
  • Används för spontan flygning under veckorna, Squadnight på söndagkvällar, men även för F22 Viktors Divisionsträning på torsdagar.
 • NOSIG Testserver
  • Oftast sandbox-uppdrag, alternativt någon form av capture bases.

Lösenord till dessa delas vid anslutning till Discord, och hålls privat.

Moduler

Vi har inga krav på att äga någon viss modul för att spela DCS med oss, utan försöker löpande inkludera de moduler som efterfrågas. De moduler vi använder i större grad inom NOSIG är:

Vi har inga krav på specifika moddar, men på vår server finns ofta dessa med på uppdragen. Vi konfigurerar dock uppdragen, så de inte måste vara installerade för att ansluta.

Kartor

Vi har inga krav på att äga någon viss karta för att spela DCS med oss. De kartor vi rekommenderar, eftersom de används flitigt på Squadnight samt andra arrangemang, är:

Namnstandard

När vi flyger på vår server använder vi namnstandarden [NOSIG] Callsign. Har man callsign Goose blir det alltså enligt nedan:

[NOSIG] Goose

Denna namnstandard får gärna användas även när vi flyger på andra servrar.

IL-2

IL2 som är ett av de äldsta och mest verklighetstrogna Flygsimulatorprogrammen, och som på allvar öppnade upp simulatorgemenskapen med multiplayerflygning är inne på sin tredje generation simulatorer och kallas för IL2 battle of Stalingrad. En simulator som inte ska underskattas i komplexitet för att den inte har klickbar cockpit, för närvarande den mest optimerade upplevelsen i VR av alla simulatorspel och mycket avancerad skademodell, samt mycket realistisk flygmodell för varje enskilt flygplan, nu har man även introducerat markenheter med pansar. Det bedrivs flygning en kväll i veckan och även spontanflygningar tillsammans när vi blir några stycken, vi flyger så taktiskt korrekt för tiden som vi kan, ibland flyger vi kampanjer och ibland flyger vi på de större servrarna och prövar våra vingar mot andra spelare. Det är i grunden IL2 "Battle of Stalingrad" vi flyger och många har flygplan från expansionen "Bodenplatte" och "Cuban", men det går oftast att flyga även om man bara har grundversionen av spelet. Vi har tidigare även flygit kampanjer tillsammans i COOP-läge där vi har prövat en säsong att vara på Tyska sidan med Olika versioner av Bf-109 samt även Me-262, ibland har vi flugit Ryska plan Yak och Mig med IL2 Sturmovic och nån gång har vi kört Engelska flygvapnet Spitfire och Tempest och flera gillar tvåmotoriga kärror . Ett kul kamratgäng som du är varmt välkommen att flyga med, inga förkunskapskrav krävs, vi hjälps åt. Varmt Välkommen!

MSFS

TBD

Aktiviteter

Tisdag

DCS - Gemensam övning

Onsdag

IL-2 - IL2-Onsdag
DCS - Divisionsträning VFA-109
DCS - Divisionsträning 42d Fighter Squadron

Torsdag

DCS - Divisionsträning F22 Viktor

Söndag

DCS - Squadnight

Divisioner

En division är en grupp ämnad för en specifik modul (ex. JF-17) eller en grupp medlemmar med en utsedd divisionschef. Syftet med divisioner är att ta spelandet till en högre nivå; att bli duktigare på bl.a. flygning, taktik, ledning och gruppdynamik, vilket sedan kan sedan föras över och förmedlas vidare inom hela NOSIG.
Divisionerna har möjlighet att styra sin verksamhet, medlemsantal, introduktionstakt för nya medlemmar samt kunna ställa krav på medlemmarna.

Chernaya Akula

Kort beskrivning TBD

Modulkrav

Inträde

F22 Viktor

Kort beskrivning TBD

Modulkrav

Inträde

VFA-109

Inom VFA-109 genomförs träningspass specifika för procedurer kring hangarfartyg, men även modulbaserad och generell träning för att öka våra kunskaper och agera och verka bättre som grupp.

Modulkrav

Samt någon av:

Inträde

42d Fighter Squadron

Inom 42d_Fighter_Sq genomförs modulbaserad och generell träning för att öka våra kunskaper och agera och verka bättre som grupp.

Modulkrav

Samt någon av:

Inträde

Se även