Hangarfartyg

Från NOSIG Wiki
Version från den 15 januari 2024 kl. 14.02 av Merman (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudsida | Hangarfartyg

Information på denna sida baserar sig på dokumentet Aircraft_Carrier_Operating_Procedures_for_DCS_v01_8.pdf

Generellt

DCS:Supercarrier är en rekreation av fem av de tio Nimitz Class Carriers som har byggts.

Designering Namn Callsign
CVN-71 USS Theodore Roosevelt Rough Rider
CVN-72 USS Abraham Lincoln Union
CVN-73 USS George Washington Warfighter
CVN-74* USS John C. Stennis Courage
CVN-75 USS Harry S. Truman Lone Warrior

*) CVN-74 kräver inte att piloten äger DCS:Supercarrier-modulen. NOSIG använder generellt CVN-72 som aktivt skepp.

Belysning

Kommunikation/ Navigation

Utifrån NOSIGs grundläggande rutiner kring kommunikation, går det att utläsa att kanal 4 (266.00 AM) är primär Carrier ATC. För att fortsätta detta mönster, har samma hangarfartyg TACAN-kanal 66, och ICLS-kanal 6. Normalt finns även en Carrier ATIS, vilken går att lyssna av på frekvens 266.50 AM.
Har vi en mänsklig ATC, kan även Carrier Tower användas parallellt på kanal 15.

Vid kommunikation på en Carrierfrekvens används inte callsigns, utan enbart side numbers.

För att navigera till och från hangarfartyget används TACAN, där båten sänder en signal som flygplan kan fånga upp. Genom denna signal, kan bäring och avstånd till båten visualiseras.

Kontrollområden

Kontrollzoner

När vi flyger från ett hangarfartyg, finns det två kontrollzoner, och tre operatörer, aktiva för att dirigera flygtrafik inom respektive område.
Inom NOSIG har vi sällan mänsklig bemanning för dessa operatörer, men vi ser gärna att flygare väljer att själva kommunicera som om dessa operatörer vore på plats, framför att använda radiomenyn.

Carrier Control Area

Carrier Control Area (CCA) sträcker sig 50nm DME från fartyget, och kan räknas som Departure/ Approach. Detta område kontrolleras av radaroperatörer, vilka har callsign "Marshal".

Carrier Control Zone

Carrier Control Zone (CCZ) i sin tur sträcker sig 5nm DME från fartyget, och kan räknas som Tower. Detta område kontrolleras av "Air Boss", som dirigerar alla flygplan visuellt inom CCZ. Air Boss använder callsign "Tower".
Inom CCZ finns även Landing Signal Officers (LSO), vilka ansvarar för säkerheten medan landande flygplan befinner sig i "the groove". LSO använder sig av callsign "Paddles".Flight deck

Katapulter

Nimitz Class Flight Deck

På flight deck finns fyra katapulter, benämnda 1-4. Om man tittar från aktern, är CAT 1 längst till höger, och CAT 4 längst till vänster.
Som visualiseras av Nimitz Class Flight Deck, så korsas banorna från katapult 3 och 4. Detta medför att flygplan inte kan ställas upp på dessa samtidigt.

Parkeringsplatser

De parkeringsområden vi primärt använder på däck är:

  1. The street
  2. Coral
  3. Patio
  4. Point

Taxi

Vid taxi behålls vingar i uppfällt/ infällt läge. Svängar görs med motorn/-erna på tomgång. Varvtal över 75% ska inte användas.

Departure/ Recovery

Flygning kring hangarfartyg delas in i tre olika typer, CASE 1, 2, och 3, där vädret och sikten kring fartyget (CCZ) styr styr vilken typ som är aktiv. Under ett uppdrag, kan förhållanden kring båten ändras över tid, så t.ex. ett uppdrag med CASE 1 departure, kan få en CASE 3 recovery.

CASE 1

Dagtid: molnbas högre än 3000 fot, och sikt minst 5nm.

CASE 2

Dagtid: molnbas högre än 1000 fot, och sikt minst 5nm.

CASE 3

Dagtid: molnbas mindre än 1000 fot, och/eller sikt mindre än 5nm.
Nattetid: vid alla förhållanden.

Procedurer

Procedurerna för de olika typerna skiljer sig åt, och vi går igenom dessa närmare nedan. Under NOSIG-flygning, används primärt CASE 1 och 3.

CASE 1

CASE 2

CASE 3