Huvudsida | Grundläggande rutiner


NOSIGs grundläggande rutiner ger oss en gemensam grund att utgå från när vi flyger tillsammans. Vid vissa organiserade tillfällen, (tex vid divisionsträning) kan andra rutiner användas, som ersätter/utökar dessa.

Flygplatsrutiner, steg 1

Kommunikation, steg 1

Belysning

Formationer