Flygplatsrutiner, steg 1

Från NOSIG Wiki
Version från den 9 februari 2023 kl. 13.00 av Merman (diskussion | bidrag) (→‎Landning)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudsida | Grundläggande rutiner | Flygplatsrutiner, steg 1

Generellt flyger vi enligt visuella flygregler inom NOSIG. Navigation genomförs utefter visuella referenser, men kan ta hjälp av ILS, TILS och TACAN för att förenkla navigationen.

Aktiv bana på respektive flygplats bestäms av ATC, ATIS, Briefing, eller pilot i den rangordningen. Ex. finns ett ATIS meddelande som meddelar att bana 27 är aktiv får inte bana 09 användas, förutom ifall ATC säger så.

Hastighet

I närheten av flygplatser håller vi hastigheten under 300 knop/ 550km/h.

Taxi

Innan du börjar förflytta flygplanet är det bra att göra upp en plan för vad du har tänkt göra.

Ta reda på var du står parkerad, hur du ska ta dig till aktiv bana och åt vilket håll du ska lämna flygplatsen för att sedan kunna meddela detta över radio.

Tänk på att hålla utkik efter korsande trafik både på marken och i luften och åk inte längre än vad du har meddelat att du ska göra.

Har du t.ex. meddelat att du ska åka till en hållpunkt för en bana får du inte rulla ut på banan förrän du har meddelat detta.

Start

Rotestart

Lead räknar ner för start. När första roten rullar, väntar #3 10 sekunder innan rote två rullar. Formering på första roten i flank vänster så snart det går.

Staggered start

Individuell start med 10 sekunder separation. Formering på lead i flank vänster så snart det går.

Utflygning

Efter start, görs en utflygning som kan flygas mot en utflygningspunkt eller kompassriktning. Finns ATC kan den specificera en punkt, lika så kan detta specificeras i en briefing. Utflygning flygs på 1500 fot/ 450 meter AGL eller lägre om inte annat anges. Denna höjd hålls till 8nm från basen eller till en förutbestämd punkt.

Exempel på startprocedur där en ensam F-16 taxar och startar på Senaki bana 09 med exit via "Nosiri".

Landning

För att undvika kollisioner i närheten av flygplatser ska flygplan och helikoptrar som landar följa ett trafikvarv, om inte ev. flygledning ger andra instruktioner.

Om inget annat anges är vänstervarv standard, dvs. det flygs alltid med alla svängar åt vänster. Obs. att hänsyn skall tas till terräng eller andra faktorer som påverkar lämpligheten att flyga trafikvarvet åt vänster.

Trafikvarvet flygs på 1600 fot/ 500 meter AGL om inte annat anges.

Flighten bör vara etablerad på sin höjd 8nm från basen.

Trafikvarv

Ett normalt trafikvarv har rektangulär form, där banan ligger längs ena långsidan.

1. Motvind (”upwind”) är den del då flygplanet flyger rakt över landningsbanan.

2. Tvärsvind (”crosswind”) ligger 90 grader mot banan.

3. Medvind (”downwind”) ligger parallellt med banan och flygs motsatt banans riktning (dvs. normalt med medvind, eftersom man vill ha motvind när man startar och landar).

4. Bas (”base”) nås efter ytterligare en 90 graders sväng.

5. Final (”final”) ligger i inflygningsriktningen i banans förlängning. På finalen sjunker flygplanet ner mot banan och landar.

Mörker

Vid mörkerflygning frångår vi trafikvarv, och använder inflygning via ILS, TILS och TACAN.

Trafikvarv
Exempel på landningsprocedur där en ensam F-16 landar på Senaki bana 09 med ingång via "River west".