Huvudsida | Divisioner

Syfte

Diskussioner har ofta förts om hur duktiga vi ska bli inom NOSIG? Var lägger vi ribban? Vissa har haft väldig hög svansföring medan andra har haft lite mer av “korp-lag”-inställningen. Vi väljer alla själv vilken nivå vi vill/kan lägga oss på. Det är en varierad åldersstruktur inom NOSIG och vi befinner oss alla i olika delar av livet vilket gör att insatsen/ambitionen förändras genom åren. För att tillgodose så många behov som möjligt blir detta en fråga som vi i staben har stött och blött under en längre tid; hur gör vi för att alla ska få sina krav tillgodosedda? Lägger vi oss för lågt utvecklas några inte i den takt som de önskar, lägger vi oss för högt kan detta kanske upplevas som avskräckande för några.

Ett steg mot detta är möjligheten att skapa divisioner inom NOSIG. En division är en grupp ämnad för en specifik modul (ex. JF-17) eller en grupp medlemmar med en utsedd divisionschef. Syftet med divisioner är att ta spelandet till en högre nivå; att bli duktigare på bl.a. flygning, taktik, ledning och gruppdynamik, vilket sedan kan sedan föras över och förmedlas vidare inom hela NOSIG. Detta innebär ett helt annat fokus, tidsuttag och krav på medlemmen, medlemskap är inte automatiskt utan sker genom divisionschefens bedömande/beslut. Divisionerna har möjlighet att styra sin verksamhet, medlemsantal, introduktionstakt för nya medlemmar samt kunna ställa krav på medlemmarna.

Divisioner

Chernaya Akula
F22 Viktor
VFA-109
42d Fighter Squadron

Se även