DCS - Squadnight

Från NOSIG Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudsida | Om NOSIG | DCS - Squadnight

Squadnight är ett tillfälle för oss att flyga DCS-uppdrag tillsammans på NOSIG officiella server. Fokus ligger på samarbete för att lösa uppgiften i sin helhet.

Oftast är Squadnight bestående av ett uppdrag som en medlem i NOSIG har skapat där det krävs föranmälan till den modul man vill vara med och flyga.

Vi använder oss av de procedurer som finns beskrivna på wikin.

Anmälan och briefing

Några dagar innan söndagen brukar anmälan och briefing eller order komma ut. Denna annonseras på Discord och på Facebook.

Flighterna brukar oftast vara uppdelade i fyra eller två enheter per flight där nummer 1 leder flighten, nummer 2 bör vara den som är mest orutinerad och flyger som wingman/rotetvåa till ledaren. Nummer 3 leder den andra roten och nummer 4 är wingman/rotetvåa till denne.

För att få ut mest av dessa kvällar bör flight lead för varje flight planera hur gruppen ska genomföra sitt uppdrag i god tid innan söndagen. Ibland krävs även samarbete med andra flighter och det är därför rekommenderat att hålla sin planering transparent på NOSIG discord under textkanalen DCS MISSIONS/#planering och tagga in de som behöver ta del av informationen.

Squadnight

I inlägget där anmälan och briefing finns brukar det anges vilken tid som vi ska träffas. Vanligast är att vi ses klockan 20.00 i #Ordersal på NOSIG discord. Den som har kallat till Squadnight håller då en genomgång av briefing och finns tillgänglig för eventuella frågor. Flighterna delar sedan upp sig i respektive röstkanaler på discord utifrån sin flights namn. Efter att ha pratat ihop sig inom flighten så brukar alla flight leads sedan växla tillbaka till ordersalen för att kortfattat lägga fram sin plan, ställa frågor till uppdragskaparen etc.

Uppdraget flygs sedan enligt planen och kommunikation sker via SRS, helst även inom flighterna.

Ca. klockan 22.30 är uppdraget slut och alla samlas åter i ordersalen för en debrief där alla flighter får redogöra för hur uppdraget har gått, hur man upplevde det och om man har stött på några tekniska hinder eller andra problem.

Namnstandard

När vi flyger Squadnight så är namnstandarden "[Flight #-position] Callsign".

Ett exempel för någon med callsign Goose som flyger som trea i flighten "Ram 4" blir alltså enligt nedan:

[Ram 4-3] Goose