CASE 3

Från NOSIG Wiki
Version från den 15 januari 2024 kl. 20.59 av Merman (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudsida | Hangarfartyg | CASE 3


Information på denna sida baserar sig på dokumentet Aircraft_Carrier_Operating_Procedures_for_DCS_v01_8.pdf

Vissa av stegen frångår dokumentet, för anpassa procedurerna efter NOSIG.
Generellt har vi inte mänsklig Marshal/Tower/LSO, vilket gör att radioprocedur inte helt överensstämmer med DCS-AI. Radiomeddelanden bör dock blindsändas på ATC-kanal istället för att använda AI-meny.

CASE 3

Inom CCZ, är vädret den faktor som styr vilken typ av departure/ recovery som kommer genomföras. Vid CASE 3 är molnbasen lägre än 1000 fot, och/eller sikten är mindre än 5nm.
Görs en CASE 3 departure, kan samtidig recovery enbart vara CASE 3.
Är en CASE 3 recovery aktiv ovanför dig, kan din departure vara CASE 1, 2 eller 3.

Belysning

Vid CASE 3-förhållanden, hålls navigationsljus tända i luften inom CCA, formationsljus kan tändas vid behov. Landningsljus används inte.

Departure

Förutsättningar

Gör en uppstart, vrid upp Nav-ljus vredet till max och sätt Master Light switch till OFF, lasta de vapen, ställ in de waypoints och sekvenser som kommer behövas. Memorera vilken avgångsradial din flight kommer ta efter start. Justera radio 1 till Carrier ATC (troligen Kanal 4, 266.00 AM inom NOSIG).
Ställ RADALT bug till 40 fot.
Ta gärna för vana att lyssna på Carrier ATIS om det finns (frekvens .50 högre än ATC).
Välj in båtens TACAN, och ställ därefter in båtens BRC som kurslinje.

Taxi

När flighten är redo, taxa till de katapulter ni tänkt använda. Vid ett uppdrag med förbestämda launch-tider, bör den först startande flighten stå redo på katapult några minuter i förväg, för att ge övriga flighter möjlighet att ställa upp.
Begär, eller meddela, ingen taxi på Carrier ATC. Använd bara Carrier ATC på däck minimalt.

Launch

Med ~45 sekunders intervall, ger flighten sina Salute-kommandon. Varje flightmedlem växlar Master Light switch till ON samtidigt som sin salute.

CASE 3 Departure, top-down

Departure

När du lättat från båten och tagit in hjul och klaff, svänger du till BRC direkt, släcker ev. efterbrännkammare och justerar stigningsvinkeln så du håller en hastighet av 300 knop. Meddela på kanal 4:

Departure, 731 (Seven Three One), airborne

Vid 2,5 nm DME, meddelas på kanal 4:

731, passing 2,5

Vid 7 nm DME, görs en vänster eller högersväng för att möta 10 nm cirkeln kring fartyget. Ställ gärna om kurslinjen på HSI till avgångsradialen. Meddela på kanal 4:

731, Arcing

Följ 10nm cirkeln tills du når din avgångsradial (alltså inte kursen, utan du når radiallinjen), och sväng därefter ut på radialens kurs. Meddela på kanal 4:

731, established outbound

Flight lead väljer när kanalbyte från Carrier ATC ska göras, men inte innan hela flighten meddelat att de är på avgångsradial.


Recovery

Carrier Control Area
"marking mothers 330 for 57"
Lägg märke till "riskornet" vid ~330° utanför kompassringen.

Carrier Control Area

Innan du når CCA, är proceduren att genomföra en HAIL-R (Hail Are) för att gå igenom så att flygplanet är inställt korrekt för den recovery som ska genomföras.

 • HAIL-R Checklist
  • H - Hook down.
  • A - Anti-skid off / Altimeter.
  • I - Instruments. (TCN till båten, sätt HSI till 40nm, rätt ICLS kanal)
  • L - Landing weight / Lights (Hornet: Max 34k lbs, Tomcat: Max 54k lbs. Master Light Switch ON)
  • R - RADALT (1000 fot rekommenderas)

Efter en HAIL-R, växlas radion till Carrier ATC.

Här delas även större flighter upp till rote-storlek. Vid 50nm DME äntras CCA, och Element leads kontaktar Marshal för att checka in sin rote.
Incheckning efter initial radioförbindelse är uppbyggd enligt:

 1. [SIDENUMBER]
 2. marking mothers [radial] for [distance]
  Med [radial] menas radialen från hangarfartyget! Avrunda till närmsta 10°.
 3. angels [altitude in thousands]
 4. state [fuelstate]

Marshal svarar då med:

 1. Väder vid fartyget
 2. Lufttryck
 3. CASE - 1,2 eller 3
 4. Förväntad FB

Är det en rote som checkas in, ges info nedan individuellt:

 1. Marshal-instruktioner
 2. Radiokanal för approach
Element lead(EL): "Marshal, 715" (Seven One Five)
Marshal: "715, Union Marshal"
EL: "715, marking mothers 090 for 49, angels 20, state 8.4" | om rote med 716 -> "715, holding hands with 716, marking mothers 090 for 49, angels 20, low state 8.4"
Marshal: "715, Mother's weather is 600 Overcast, Visibility 8 miles, Altimiter 29.93, Case 3 recovery, CV-1 Approach. Expected final bearing is 171." "715, Marshal on the 350,22, Angels 7, expected approach time 15. Approach button 15."
EL: "Marshalling on the 350,22, Angels 7, expected approach time 15. Button 15. 715."
Om rote med 716, säger marshal efter att 715 motläst: Marshal: "716, Marshal on the 350,23, Angels 8, expected approach time 16. Approach button 15." 716: "Marshalling on the 350,23, Angels 8, expected approach time 16. Button 15. 716."

Ställ efter detta kurslinjen till din marshal radial, och flyg gemensamt mot er tilldelade position. Tänk här på att Marshal radialen alltid är från båten, alltså ~motvänd final bearing för att placera stacken bakom båten.
Sjunk mot de stackhöjder ni är tilldelade, och bryt roten när ni når respektive höjd. Väl på rätt höjd, meddelas på Kanal 4:

716: "716, established angels 8, State 7.6"
715: "715, established angels 7, State 8.1"

Marshal Stack

När du närmar dig din Marshal-position, sänk farten till 250 knop IAS. Genom DCS COMMS meny, kontakta carriern och ge en inbound (detta för att tända däcksbelysningen). När du når din Marshal-punkt, gå in i en vänster racetrack, som du väntar in din push-tid i. Denna racetrack flygs normalt med 1 minuts svängar, och två minuters raksträckor. Dock ska dessa tider justeras eftersom, så att du når din marshal-punkt på din push-tid (±10 sekunder). Formen på din racetrack är alltså inte det viktiga, utan är du är på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Når du din marshal-punkt i någorlunda rätt tid, meddelar du din commence på tilldelad tid. Ligger du mycket fel i tid, meddela detta tydligt till Marshal.

Commence

När commence genomförs, meddelas på radion [TAILNO] commencing [fuel state], [altimeter].

715: 715, commencing, state 5.2, 29.92. 
Marshal: 715, radar contact, final bearing 171.

Samtidigt sänker du nosen till en 4000 fot/min dykvinkel, samt håller dina 250 knop. Fortsätt följa din tilldelade radial. När du nåt en höjd av 5000 fot, minskas dykvinkeln till 2000 fot/min, samt på radion meddelas:

715: 715, platform.

Efter din commence, kommer marshal skicka dig till approach på kanal 15. Detta kan ske både före och efter du meddelat platform.

Marshal: 715, switch approach, button 15
715: 715

Byt till kanal 15 och gör en incheckning.

715: 715, checking in, 18 miles
Approach: 715, final bearing 171
715: 715

Efter incheckningen, justera din kurslinje till Final bearing om du inte gjort det tidigare. Vid 20 nm DME ska vid behov en kurskorrigering göras, så att du linjerar upp med final bearing innan du når 12nm DME. Denna linjering görs genom att göra en 30° sväng från tilldelad marshalradial mot den kurslinje du ställt till final bearing.

När du når 1200 fot, planar du ut på den höjden, och fortsätter flyga på final bearing i 250 knop.

Final Approach

Vid 10 nm DME, börjar du kontrollera din landningkonfiguration, stanna på 1200 fot. Vid 8 nm DME, tar du ut ställ och klaff. Se till att flyga on-speed i full landningskonfiguration innan du når 6 nm DME.
Approach kommer här be dig "say bullseye". Som svar på det, meddelar du hur du behöver flyga för att nå centerline och glideslope. Alltså hur dina ICLS-linjer är placerade i förhållande till din velocity vector. Är du på en av linjerna, säger du "on" för denna. Exempel:

Approach: 715, say bullseye
715: "Fly up, fly right" eller "Up and on" eller "On, fly left" eller "On and on", osv.
Approach: 715, fly bullseye
715: 715

Flyg inte upp högre än 1200 fot för att träffa glideslope, utan vänta tills du når glideslope på 1200 fot innan du börjar sjunka mot båten.
Vid 1-2 nm DME bör du se bollen, och från den punkten flyger du på bollen istället för ICLS. Ignorera de höjdkorrigeringar ICLS visar.
Vid ca 3/4 nm kvar, görs ett ball call när approach ber dig.

Approach: 715, ¾ mile, call the ball
715: 715, Hornet ball, 4.1"
LSO: Roger ball!

Carrier arrestment

Flyg din approach som om du gör en touch and go. Flyg på bollen hela vägen ner till sättning, för att sedan gå till full trottel. Reducera inte trotteln förrän du står helt stilla på däck.
När du dragit av trotteln, låt flygplanet dras tillbaka av vajern. Applicera ingen broms. När flygplanet stannat efter tillbakadragningen, lyft kroken och sväng åt sidan för att lämna landningsbanan. Fäll in vingarna och taxa till lämplig parkering.

Bolter/ Wave-off

Om du får en wave-off av LSO, öka gasen och flyg över däcket. Fortsätt på final bearing förbi fartyget on-speed och stig till 1200 fot.
Lyft landningsställen samt höj flaps till halv. flyg ca 150 knop.
Om du inte fått instruktioner innan 4 nm DME, sväng downwind. Linjera upp dig på kontrakurs mot final bearing och håll 2 nm sidoförskjutning mot din kurslinje. När du är abeam (båten kl9) meddelar du:

715, abeam

Har du inte fått fortsatta instruktioner från Approach när du når 4nm DME downwind, sväng final, träffa ICLS och gör en till inflygning.
Om du på downwind får instruktioner att svänga final:

 • 4 nm DME downwind: gör din landningkonfiguration när du börjar finalsvängen.
 • 6 nm DME downwind: gör din landningkonfiguration när du i mitten av finalsvängen.
 • 8 nm DME downwind: gör din landningkonfiguration när du träffat final bearing.
Approach: 715, at 6 nm DME intercept final bearing.
715: 715

Kneeboards

TBA