CASE 1

Från NOSIG Wiki
Version från den 15 januari 2024 kl. 21.00 av Merman (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudsida | Hangarfartyg | CASE 1


Information på denna sida baserar sig på dokumentet Aircraft_Carrier_Operating_Procedures_for_DCS_v01_8.pdf

Vissa av stegen frångår dokumentet, för anpassa procedurerna efter NOSIG.
Generellt har vi inte mänsklig Marshal/Tower/LSO, vilket gör att radioprocedur inte helt överensstämmer med DCS-AI. Radiomeddelanden bör dock blindsändas på ATC-kanal istället för att använda AI-meny.

CASE 1

Inom CCZ, är vädret den faktor som styr vilken typ av departure/ recovery som kommer genomföras. Vid CASE 1 är molnbasen minst 3000 fot, och sikten är minst 5nm.
Görs en CASE 1 departure, kan samtidig recovery vara CASE 1,2 eller 3.
Är en CASE 1 recovery på gång i luften ovanför dig, ska din departure enbart vara CASE 1 eller 2.

Belysning

Vid CASE 1-förhållanden, hålls all belysning avstängd under hela flighten.

Departure

Förutsättningar

Gör en uppstart, släck alla lysen (Master Light switch OFF), lasta de vapen, ställ in de waypoints och sekvenser som kommer behövas. Justera radio 1 till Carrier ATC (troligen Kanal 4, 266.00 AM inom NOSIG).
Ställ RADALT bug till 40 fot.
Ta gärna för vana att lyssna på Carrier ATIS om det finns (frekvens .50 högre än ATC).
Välj in båtens TACAN, och ställ därefter in båtens BRC som kurslinje.

Taxi

När flighten är redo, taxa till de katapulter ni tänkt använda. Vid ett uppdrag med förbestämda launch-tider, bör den först startande flighten stå redo på katapult några minuter i förväg, för att ge övriga flighter möjlighet att ställa upp.
Begär, eller meddela, ingen taxi på Carrier ATC. Använd bara Carrier ATC på däck minimalt.

Launch

Med ~10 sekunders intervall, ger flighten sina Salute-kommandon. Varje flightmedlem meddelar "[SIDE NUMBER], salute" på radio 1 samtidigt.

"731 (Seven Three One), salute!"
CASE 1 Departure, top-down

Departure

När du lättat från båten, gör en clearing turn (~20°) för att svänga bort från båtens färdväg. CAT 1&2 gör detta åt höger, och CAT 3&4 gör det till vänster. När din kursändring är gjord, sväng tillbaka så du flyger parallellt med båtens BRC. Stig till 500 fot och flyg inte fortare än 300 knop. Håll 500 fot/ 300 knop parallellt med BRC tills du är 7 nm DME från båten.

Vid 7 nm DME, fortsätt mot planerad kurs och höjd samt formera upp med resten av flighten.

Flight lead väljer när kanalbyte från Carrier ATC ska göras.


Recovery

Carrier Control Area
"marking mothers 330 for 57"
Lägg märke till "riskornet" vid ~330° utanför kompassringen.

Carrier Control Area

Innan du når CCA, är proceduren att genomföra en HAIL-R (Hail Are) för att gå igenom så att flygplanet är inställt korrekt för den recovery som ska genomföras.

 • HAIL-R Checklist
  • H - Hook down.
  • A - Anti-skid off / Altimeter.
  • I - Instruments. (TCN till båten, sätt HSI till 10nm, ICLS vid behov)
  • L - Landing weight / Lights (Hornet: Max 34k lbs, Tomcat: Max 54k lbs. Master Light Switch OFF)
  • R - RADALT (370 fot rekommenderas)

Efter en HAIL-R, växlas radion till Carrier ATC.

Vid 50nm DME äntras CCA, och flight lead kontaktar Marshal för att checka in flighten.
Incheckning efter initial radioförbindelse är uppbyggd enligt:

 1. [SIDENUMBER]
 2. marking mothers [radial] for [distance]
  Med [radial] menas radialen från hangarfartyget! Avrunda till närmsta 10°.
 3. angels [altitude in thousands]
 4. state [fuelstate]

Marshal svarar då med:

 1. CASE - 1,2 eller 3
 2. Förväntad BRC/FB
 3. Lufttryck
 4. Övriga instruktioner
Flight lead(FL): "Marshal, 715" (Seven One Five)
Marshal: "715, Union Marshal"
FL: "715, marking mothers 090 for 49, angels 20, state 8.4" | om rote med 716 -> "715, holding hands with 716, marking mothers 090 for 49, angels 20, low state 8.4"
Marshal: "715, Case 1, BRC is 180. Altimeter 29.93. Expected charlie time 25. Report see me."
FL: "715"

Ställ efter detta HSI till skala 10nm, och kurslinjen till BRC, om möjligt.
Sjunk till den stackhöjd du är tilldelad innan du når 10nm DME.

När du visuellt ser hangarfartyget (ca 10nm DME), kontaktar du åter igen Marshal.

Flight lead(FL): "715, See you at 10"
Marshal: "715, update state, go button 15*" | Här kommer en AI-Marshal säga "switch tower", vilket medför att man ska ligga kvar på kanal 4. Normen är dock att flyga utan AI-comms.
FL: "715, 7.9" | om rote med 716 -> "715, low state 7.9"

Har Marshal sagt "switch tower" ligger du kvar på Carrier ATC, trots begäran om byte (AI), Annars byter du till den kanal som Marshal meddelat. Gör ingen incheckning på den nya kanalen.

Översikt Carrier Control Zone och dess procedurer

Holding Stack

Holding stack, eller Port Hold, är det vänteläge som flygs över hangarfartyget fram tills flighten genomför sin Commence.
Holding stack är cirkelformad med en max diameter på 5nm, förskjuten till babord sida om fartyget (till vänster tittande bakifrån båten). Den är uppdelad i fyra punkter, med punkt 1 placerad rakt över fartyget.
Stackens lägsta nivå är 2000 fot, och sedan följer en separation med 1000 fot mellan varje nivå. Två flighter kan vara placerade på varje nivå. Under uppdrag använder vi vanligtvis fördefinierade stackhöjder för olika flighter, men de kan även ges vid incheckning av mänsklig Marshal.
Stacken flygs normalt i 250 knop.

Normalt äntras stacken vid punkt 1 eller 3, men går att göra var som helst på cirkeln.

Vid höjdbyten i stacken genomförs dessa enligt följande:

Stigning: Mellan punkt 1 och 3. (sker i regel aldrig)
Sjunkning: Mellan punkt 3 och 1.
Översikt Commence

Commence - Breaking the deck

 • Beskrivningen nedan frångår ACOP

Commence utförs från punkt 3 i Holding stacken.

När detta görs, görs en högersväng till BRC+210°. Samtidigt ökas farten till 350 knop.
När avståndet till fartyget blir 7 nm DME, påbörjar du din sväng mot Initial. Samtidigt sjunker du gradvis mot 800 fot. Justera svängen så att du når BRC minst 3-5nm bakom båten, och då nått 800 fot.

 • Att i detta läge ta en bankvinkel på 30° tar en väldigt nära BRC.
Om förhållandena så kräver, meddela på radion:
"715, commencing"
Pattern - "Landningsvarv"

Vid CASE 1 och 2 förhållanden, flygs ett landningsvarv. Detta varv skiljer sig en det mot ett trafikvarv över land, dels för att båten förflyttar sig, och dels för att vajrar används för att stoppa flygplanen.
Varvet kan delas in i fem delar, vilka gås igenom i detalj nedan.

Nyckeln för att vara konsekvent vid en CASE 1, är att träna in proceduren och flyga efter siffrorna fram till Groove. För att träna på varvet, finns ett utomordentligt uppdrag skapat av [MA]Bankler: https://forum.dcs.world/topic/189005-banklers-case-1-recovery-trainer/

Initial

Hangarfartygets Initial-punkt, är placerad 3nm akter om båten, utefter BRC. Vid Initial, ska flygplanet flyga parallellt med BRC, flyga 800 fot över vattnet, i 350 knop.

Break

Break består av en 180° sväng till vänster, flugen på 800 fot, där hastigheten sänks och flygplanet landningskonfigureras. Vid utgången från break har man 1,1-1,4nm sidledsseparation till fartyget.
Ett break ska (helst) genomföras innan man når 4nm framför fartyget.

Flyger du ensam, rekommenderas att fortsätta minst 1nm framför fartyget innan ditt break.

Intervall
Det finns ett antal saker att ta hänsyn till, kring vilket intervall som kan hållas.
 • Finns det flygplan framför dig i pattern har dessa företräde, vänta med break tills de är 45° bakom dig.
 • Wingmen genomför sina break med 17sek separation till framförvarande, vilket resulterar i 45-60sek landningsintervall.
 • Flyger du ensam och ingen är framför dig i varvet, väljer du själv tillfälle.
 • Är ni en fyrgrupp, måste Flight Lead göra sitt break bakom båten, för att nr4 ska kunna göra sitt break inom 4nm.
Om Flight lead ser att hela flighten inte kommer kunna göra sitt break inom 4nm (ungefär), ska hela eller delar av flighten genomföra ett "spin"

Downwind

Efter din break turn, har du tagit dig till downwind. Du är då placerad på 800 fot, har 1,1-1,4 nm sidledsseparation, samt är landningskonfigurerad. Medan du är på downwind, ser du till att trimma in on-speed AoA, samt sjunka till 600 fot tills du är abeam (parallellt) med hangarfartyget. När du är parallellt med aktern på fartyget, påbörjar du Approach turn. Förläng inte downwind!
Även om flygplan framför dig är väldigt nära, sväng vid rätt tillfälle och ta en waveoff istället. Flygplanet framför dig kan göra en bolter, och då kan du själv landa.

 • F/A-18C tips: När du sätter CRS till BRC, får du en indikation av sidledsseparation mot kurslinjen längst ned till höger.

Approach turn

När du är parallellt med aktern på fartyget, påbörjar du Approach turn. Du är då placerad på 600 fot och har 1,1-1,4 nm sidledsseparation.
Samtidigt som du svänger, börjar du sjunka försiktigt. De första 90° flygs efter instrument, och vid 90° bör du ha en höjd som är 450-500 fot. Börja här titta mot båten, och justera bankvinkel för att komma in bakom båten (in the Groove) 15-18 sek innan sättning, på en höjd runt 300-350 fot.

 • Banka ca 30° och håll en sjukhastighet av 100-200 fot/min.
 • Vid 90° ökar du sjunkhastigheten till 300-400 fot/min.
 • Sjunkhastigheten justeras enbart med trotteln!

Groove

När du är rakt bakom det vinklade däcket, räknas du som in the groove. Här gör du ditt "ball call", samt korrigerar din approach utifrån "bollen".

"715, Hornet ball, 6.4"

Fortsätt flyg efter "bollen" hela vägen ner i däck, växla inte till att titta mot däcket.

Carrier arrestment

Flyg din approach som om du gör en touch and go. Flyg på bollen hela vägen ner till sättning, för att sedan gå till full trottel. Reducera inte trotteln förrän du står helt stilla på däck.
När du dragit av trotteln, låt flygplanet dras tillbaka av vajern. Applicera ingen broms. När flygplanet stannat efter tillbakadragningen, lyft kroken och sväng åt sidan för att lämna landningsbanan. Fäll in vingarna och taxa till lämplig parkering.

Bolter/ Wave-off

Om du får en wave-off av LSO, öka gasen och flyg över däcket. Flyg on-speed och stig till 600 fot.

Så fort du flugit förbi fartyget, gör en lätt sväng för att flyga parallellt med BRC. Håll 600 fot med krok, flaps och landningsställ nere. Fortsätt flyga on-speed.

När du skannat av situationen runt dig, gör ett nytt break.

Spin pattern

TBA

Depart/ re-enter

TBA

Kneeboards

TBA