Huvudsida | Grundläggande rutiner | Belysning

Flygplats

Uppstart

Positionsljus tänds med fast sken, om valbart, innan motorn/-erna startats.

Taxi

När du taxar, eller är på väg att taxa, tänd taxiljusen. Vid ett stillestånd under taxi, tex. vid en hållpunkt, slå av taxiljusen.

Start

Innan start, stäng av taxiljus och tänd landningsljus.

Landning

Innan landning, slå alltid på landningsljus.


I luften

Dagtid

Strobe och positionsljus skall vara tända.

Hangarfartygsbaserade flygplan har dock inga ljus tända.

Mörker/ Dålig sikt

Tänd strobe, positionsljus, och formationsljus.


I fientligt område

Slå av alla lampor. I mörker/ dålig sikt kan viss belysning lämnas på för att hålla ihop en flight.


Hangarfartyg

CASE 1

Inga ljus tända. Använd inte taxi/landningsljus.

CASE 3

Vid uppstart, tänd strobe, positionsljus, och formationsljus, men ställ Master Lights Switch till OFF, vilket gör att alla lampor släcks. Strax innan launch, när du gör "Salute", ställer du Master Lights Switch till ON, så att alla lampor tänds. Använd inte taxi/landningsljus varken vid taxi, start eller landning. Efter du landat och dragit av gasen, ställ tillbaka Master Lights Switch till OFF.