Huvudsida | Begrepp/Brevity/Roller

NATO-begrepp som används över radion inom flighter eller från GCI/AWACS för att snabbt få ut information utan att ta upp onödigt lång radiotrafik.

Detta är inte en komplett lista, utan de ord som är bra att känna till. För en fullständig lista, besök http://server.3rd-wing.net/public/Photun/APP-7D.pdf

Brevity

Begrepp inom flighter

ANGELS Höjd för allt som inte är bekräftad hostile/fiende i tusen fot från havsnivå (Ex. Angels 40 är 40 000 fot). För fiender säger man XX tusen fot.
BANDIT En kontakt som identifieras som fiende, men anfallstillstånd finns inte
BINGO Minimum bränsle för att kunna flyga hem till bas och landa
BOGEY Radar- eller visuell kontakt med okänd identitet
BRAA Taktisk information om mål utifrån egen position från t.ex. GCI/AWACS innehållande målets bäring, avstånd, höjd och färdriktning (Bearing Range Altitude Aspect) i förhållande till ens egen position. (Ex. BRAA, 183 for 15, 2000, hot - målet finns i riktning 183 grader, 15 nautiska mil bort på 2000 fot och flyger rakt mot dig).
BRUISER Sjömålsrobot (Ex. RB-15, RB-04, Harpoon, C-802AK)
BUDDY SPIKE Sägs när en på egna sidan låser upp en med radar. Se även Raygun
BULLSEYE En fördefinierad punkt som position kan anges utifrån
BUSTER Order/information om att flyga så fort som möjligt utan tänd EBK
CHERUBS Höjd för allt som inte är bekräftad hostile/fiende i hundratal fot. (Ex. Cherubs 3 är 300 fot)
COLD Fiende i riktning från dig
DEFENSIVE/DEFENDING Agerar defensivt mot ett aktivt hot
FENCE IN/OUT Gör flygplanet redo för att gå in/ut i stridsområdet (Ex. slår av/på belysning, aktiverar rätt vapen, kontrollerar/rapporterar bränslestatus etc.)
FOX-1 Semi-aktiv radarrobot (Ex. AIM-7)
FOX-2 IR-guidad robot (Ex. AIM-9, RB-24, RB-74)
FOX-3 Aktiv radarrobot (Ex. AIM-120)
GATE Order/information om att flyga så fort som möjligt med tänd EBK
HOSTILE En kontakt som identifieras som fiende. Fritt att anfalla utifrån regler för uppdraget
HOT Fiende i riktning mot dig
JOKER Bränslenivå över BINGO, vid vilken RTB bör inledas snarast
LONG RIFLE Kryssningsrobot (Ex. Slam-ER)
MAGNUM Antiradarrobot (Ex. HARM, LD-10)
PICKLE Bomber (Ex. MK-82, GBU-12, CBU-87)
PIG(S) Glidbomber (Ex. JSOW, BK-90)
PITBULL När en aktiv radarrobot har nått sitt aktiva område och navigerar med egen radar utan stöd från flygplanet som avfyrade den
RAYGUN Radarlåsning på okänt flygplan. Får du radarvarning, svara omedelbart "Buddy spike"
RIFLE Guidad luft- till markrobot (Ex. Maverick, RB-75)
RIPPLE När två eller flera vapen släpps nära inpå varandra
SADDLED Meddelande från wingman att man återvänt till förbestämd position i formationen
SPIKE RWR-indikation på fientlig radar. Lägg till riktning och radartyp om känt
SPLASH Mål utslaget, träff med vapen.
TALLEY Ser visuellt en BANDIT, BOGEY eller HOSTILE
TRAILS Kondensationsstrimmor
WINCHESTER Slut på ammunition

Begrepp från GCI/AWACS

BRAA Taktisk information om mål utifrån egen position från t.ex. GCI/AWACS innehållande målets bäring, avstånd, höjd och färdriktning (Bearing Range Altitude Aspect) i förhållande till ens egen position. (Ex. BRAA, 183 for 15, 2000, hot - målet finns i riktning 183 grader, 15 nautiska mil bort på 2000 fot och flyger rakt mot dig).
BEAM Fiende rör sig vinkelrätt mot dig, fiendeversion av notch.
BULLSEYE En fördefinierad punkt som position kan anges utifrån, när informationen inte är riktad till ett specifikt flygplan.
BUSTER Order/information om att flyga så fort som möjligt utan tänd EBK.
COLD Fiende rör sig i riktning från dig.
GATE Order/information om att flyga så fort som möjligt med tänd EBK.
HOT Fiende rör sig i riktning mot dig.

Samtliga begrepp

ANGELS Höjd för allt som inte är bekräftad hostile/fiende i tusen fot från havsnivå (Ex. Angels 40 är 40 000 fot). För fiender säger man XX tusen fot.
BANDIT En kontakt som identifieras som fiende, men anfallstillstånd finns inte
BINGO Minimum bränsle för att kunna flyga hem till bas och landa
BOGEY Radar- eller visuell kontakt med okänd identitet
BRAA Taktisk information om mål utifrån egen position från t.ex. GCI/AWACS innehållande målets bäring, avstånd, höjd och färdriktning (Bearing Range Altitude Aspect) i förhållande till ens egen position. (Ex. BRAA, 183 for 15, 2000, hot - målet finns i riktning 183 grader, 15 nautiska mil bort på 2000 fot och flyger rakt mot dig).
BEAM Fiende rör sig vinkelrätt mot dig, fiendeversion av notch.
BRUISER Sjömålsrobot (Ex. RB-15, RB-04, Harpoon, C-802AK)
BUDDY SPIKE Sägs när en på egna sidan låser upp en med radar. Se även Raygun
BULLSEYE En fördefinierad punkt som position kan anges utifrån, när informationen inte är riktad till ett specifikt flygplan.
BUSTER Order/information om att flyga så fort som möjligt utan tänd EBK
CHERUBS Höjd för allt som inte är bekräftad hostile/fiende i hundratal fot. (Ex. Cherubs 3 är 300 fot)
COLD Fiende i riktning från dig
DEFENSIVE/DEFENDING Agerar defensivt mot ett aktivt hot
FENCE IN/OUT Gör flygplanet redo för att gå in/ut i stridsområdet (Ex. slår av/på belysning, aktiverar rätt vapen, kontrollerar/rapporterar bränslestatus etc.)
FOX-1 Semi-aktiv radarrobot (Ex. AIM-7)
FOX-2 IR-guidad robot (Ex. AIM-9, RB-24, RB-74)
FOX-3 Aktiv radarrobot (Ex. AIM-120)
GATE Order/information om att flyga så fort som möjligt med tänd EBK
HOSTILE En kontakt som identifieras som fiende. Fritt att anfalla utifrån regler för uppdraget
HOT Fiende i riktning mot dig
JOKER Bränslenivå över BINGO, vid vilken RTB bör inledas snarast
LONG RIFLE Kryssningsrobot (Ex. Slam-ER)
MAGNUM Antiradarrobot (Ex. HARM, LD-10)
PICKLE Bomber (Ex. MK-82, GBU-12, CBU-87)
PIG(S) Glidbomber (Ex. JSOW, BK-90)
PITBULL När en aktiv radarrobot har nått sitt aktiva område och navigerar med egen radar utan stöd från flygplanet som avfyrade den
RAYGUN Radarlåsning på okänt flygplan. Får du radarvarning, svara omedelbart "Buddy spike"
RIFLE Guidad luft- till markrobot (Ex. Maverick, RB-75)
RIPPLE När två eller flera vapen släpps nära inpå varandra
SADDLED Meddelande från wingman att man återvänt till förbestämd position i formationen
SPIKE RWR-indikation på fientlig radar. Lägg till riktning och radartyp om känt
SPLASH Mål utslaget, träff med vapen
TALLEY Ser visuellt en BANDIT, BOGEY eller HOSTILE
TRAILS Kondensationsstrimmor
WINCHESTER Slut på ammunition

Roller

Roll Förkortning för Beskrivning
BAI Battlefield Air Interdiction Anfall mot fientliga markenheter som inte befinner sig i närheten av egna markenheter till skillnad från CAS.
CAP Combat Air Patrol Spärrbana - Patrullera mellan punkter och håll fiendeflyg borta.
CAS Close Air Support Flygunderstöd - Leta upp och förstör fientliga markenheter som befinner sig i närheten av egna markenheter till skillnad från BAI.
DEAD Destruction of Enemy Air Defences Aktivt jaga och förstöra luftvärnsenheter såsom sök-/målradar, robotbatterier och AAA. Se även SEAD.
Escort - Eskortera andra egna enheter i luft eller på mark.
SEAD Suppression of Enemy Air Defences Att hindra fiendens luftvärn från att attackera egna enheter, antingen genom att förstöra dem, distrahera dem eller tvinga dem att stänga av sin radar. Se även DEAD.
Strike - Markanfall, vanligen mot infrastruktur.